Jaroslav Svěcený v synagoze(Ostatní)

Houslový virtuoz Jaroslav Svěcený vystoupí v děčínské synagoze u příležitosti 110. výročí otevření synagogy.