Knihovna : Dělnické a železniční kolonie na Děčínsku(Ostatní)

Přednáškový sál, třetí patro. Přednáší Mgr. Marta Pavlíková (Národní památkový ústav). Ve spolupráci se SCHKO Labské pískovce
Kn