May day

- stanovištní soutěž na téma kampaně EAZA Silent forest


Electro-Swing night vol.2 & Movebreakers

https://www.facebook.com/events/130665197651019/


Stálé expozice a výstavy

Electro-Swing night vol.2 & Movebreakers

https://www.facebook.com/events/130665197651019/