Děčínská kotva

19.–21. 5. | 10:00- 20:00 jižní zahrady | „Ladovská zima“ - výstava květinových aranžmá – soutěžních


Historický trh májový

           od 10:00  | Třetí květnový víkend se v


Stálé expozice a výstavy

Knihovna: Výstava - Výtvarná tvorba hendikepovaných dětí

Hvězdíci. Výtvarná tvorba hendikepovaných dětí. Chodba ve druhém patře městské knihovny.


Knihovna: fotografická výstava - Tvůrčí skupina „Jardové"

Chodba ve třetím patře městské knihovny.


Knihovna: Výstava - Kresby z malířových toulek krajinou

Břetislav Kment: Ohlédnutí. Kresby z malířových toulek krajinou Chodba ve druhém patře městské kn


Knihovna: Čteme z novinek a těšíme se na prázdniny

Dětské oddělení.