ČVUT Úterky s vědou : Rakovina prsu

rakovina prsu prevence a léčba, přednáší MUDR. PETR VÁŠA


Knihovna : Křeslo pro hosta

Přednáškový sál, třetí patro. Manželství – peklo nebo ráj? Křeslo pro hosta tentokrát s Mgr. Radkem


Knihovna : Jarní prázdniny s pohádkou

Dětské oddělení. Jarní prázdniny s pohádkou (čtení, poslech, kreslení...)


Knihovna : Vyhlášení Literární ceny

Přednáškový sál, třetí patro. Slavnostní vyhlášení Literární ceny Vladimíra Vokolka 2016 – s hudební


Stálé expozice a výstavy

Knihovna: Noc s Andersenem – spíme v knihovně

Dětské oddělení. Přihlášky od 1. 3. na dětském oddělení


Knihovna : Jarní prázdniny s pohádkou

Dětské oddělení. Jarní prázdniny s pohádkou (čtení, poslech, kreslení...)


GALAVEČER OLD BOYS

SD Střelnice - Galavečer Old Boys !!! Dne 14.10.2017 Vás zveme od 19:30 - do 01:00 hod na Galavečer


Maturitní ples "Libverda" Děčín

SD Střelnice Děčín Dne 17.3.2017 se koná maturitní ples Střední zahradnické a zemědělské školy - L


Knihovna: Výstava - Výtvarná tvorba hendikepovaných dětí

Hvězdíci. Výtvarná tvorba hendikepovaných dětí. Chodba ve druhém patře městské knihovny.


9.lekce tanečních kurzů pro mládež

SD Střelnice Děčín - Taneční kurzy pro mládež !!! Taneční kurzy pod vedením manželů Rottenborno


Ples Dámského světa

Střelnice Děčín - Ples Dámského světa - V říši za zrcadlem Kdy? V pátek 24.11.2017 od 19:30 - do 02Knihovna: fotografická výstava - Tvůrčí skupina „Jardové"

Chodba ve třetím patře městské knihovny.


Knihovna: Výstava - Kresby z malířových toulek krajinou

Břetislav Kment: Ohlédnutí. Kresby z malířových toulek krajinou Chodba ve druhém patře městské kn


Knihovna: Čteme z novinek a těšíme se na prázdniny

Dětské oddělení.


Knihovna: Výstava - Historické dálkové turistické trasy

Ve spolupráci s Ústeckou kulturní platformou 98 Chodba ve třetím patře městské knihovny.


Knihovna: Výstava - Nejlepší knihy dětem 2015/2016

Chodba ve druhém patře městské knihovny.