O projektu(Web)

Co je to VSTUPENKA DĚČÍN ?
 
Nový systém prodeje a rezervace vstupenek, který Vám umožní zakoupit nebo rezervovat vstupenku v kterémkoli z uvedených prodejních míst na vybrané kulturní představení či sportovní utkání.
 
LÍSTKY PRO VŠECHNY
  • široký výběr
  • pohodlná rezervace
  • spolehlivé služby
Cíl:

Rozvinout rezervační systémy Městského divadla a ZOO, které se již vpraxi osvědčily, na oblast celého města a nabídnout jejich pozitivní aspekty i ostatním subjektům: 1.pořadatelským i 2.distribučním. Tímto se výrazně napomůže vymazání slabých míst kulturní nabídky našeho města: A) nedostatečné koordinace – systém přímo inspiruje ke vzájemné spolupráci; B) vytvoření zdravě konkurenčního prostředí; C) marketingový impuls neziskovým organizacím.

Charakteristika:

Otevřený regionální rezervační a vstupenkový systém smožností zapojení širokého spektra městských i soukromých organizací, zpřístupnění nabídky zapojených subjektů co nejširšímu počtu obyvatel, systém, který komunikuje s ostatními informačními systémy města. Vbudoucnu lze tento systém například zapojit tak jako v Plzni či Liberci do městské karty, kdy občané mohou pomocí jedné karty hradit jízdné v MHD, stravné, poplatky v knihovně, či vstupné na koncert. Systém zároveň počítá s vytvořením univerzální městské vstupenky, kterou budou akceptovat všechny organizace do systému zapojené. Do budoucna je rovněž možné rozšířit systém o možnost hradit vstupné pomocí bankovní platební karty prostřednictvím sítě internet – bezpečný systém muzo.

Již běží jinde:
 
a další...