loading...
2024

  INSTITUCE

  Zámek Děčín

   

  Zámek Děčín, obklopený krásnými zámeckými zahradami a Mariánskou loukou, je zelenou oázou uprostřed města. Toto místo není pouze oblíbeným cílem turistů ze všech koutů světa, ale díky svému bohatému kulturnímu programu si jej často užívají i místní obyvatelé. Pravidelně se zde konají historické slavnosti, vánoční trhy, festivaly, divadelní představení a letní kino po setmění.

  Zámek nabízí celkem 5 prohlídkových okruhů: dvě prohlídky interiérů (Zlatá léta děčínského zámku a Návštěva u knížete Františka), exteriérový okruh Barokní perly, zážitkový okruh zámeckým parkánem s procházkou podzemím a barokní konírnou a historický okruh připomínající období, kdy zámek sloužil jako kasárna. Pro rodiny s dětmi je vhodný́ i venkovní okruh s plněním úkolů a tajenkou. V zahradách najdete houpačky a lavičky pro odpočinek.

  Zámek Děčín je také dokonalým místem pro svatební obřady a hostiny. Pro novomanžele je připraveno speciální aranžmá a svatební balíčky na míru. Navíc můžete využít ubytování ve stylově zařízeném apartmánu během své návštěvy Děčína.

   

  Kontakty

  Zámek Děčín, příspěvková organizace
  Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1

  Tel.: +420 775 862 639, +420 412 518 905
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  IČ: 00078867
  ID datové schránky: m2wmvmt

  Web: https://www.zamekdecin.cz/

   

   

  HISTORIE DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU

  Počátky v podobě dřevěného hradiště

  Česká republika disponuje mnoha památkovými objekty a zámek v Děčíně patří mezi ty vůbec nejstarší. Jeho historie sahá zřejmě až na konec 10. století, kdy se písemné prameny zmiňují o tzv. děčínské provincii, jež měla jako správní centrum dřevěné hradiště vybudované na skalním masivu, tedy na místě současného zámku. Úkolem objektu byla ostraha především labské obchodní cesty, kde se například vybíralo clo z přepravy soli. První písemná zmínka vyloženě o hradišti pochází z roku 1128.

   

  Kamenný hrad za Vartenberků

  Ve druhé polovině 13. století, koncem vlády Přemysla Otakara II., bylo dřevěné hradiště nahrazeno kamenným hradem, jenž se dostal do rukou Vartenberků. Jeho přesnou podobu neznáme, víme však, že byl rozdělen na dvě části – horní (zadní) a dolní (přední). Ty fungovaly víceméně samostatně. Roku 1444 byl hrad dobyt a vypálen a navíc kvůli četným pozdějším přestavbám se dochovalo pouze pár drobných fragmentů, které nám nastiňují původní vzhled hradu.

   

  Rozkvět díky rodu Thun-Hohenstein

  Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové pocházeli z jižních Tyrol a postupně se vypracovali mezi přední šlechtické rody habsburské monarchie. Příslušníci rodu pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady. Např. Lev Thun působil v 19. století jako ministr kultu a vyučování, jeho synovec Franz Thun zastával hned dvakrát post místodržitele v Čechách a v letech 1898–1899 se stal předsedou rakouské vlády a současně i ministrem vnitra. Za své zásluhy byl roku 1911 povýšen do knížecího stavu, který od té doby dědí prvorozený syn.
  Thunové provedli dvě zásadní rekonstrukce zámku. První, vrcholně barokní přestavba, proběhla na konci 17. století na popud Maxmiliána Thuna, císařského vyslance a diplomata. Jeho záměrem bylo především posílit reprezentativní funkci objektu, aby patřičně demonstroval bohatství a vlivné postavení rodu. Hlavní kompoziční osou celého projektu se stala nová přístupová cesta, Dlouhá jízda, která ústila horní branou před kompletně přestavěné vstupní křídlo. Podél ní byl založen kostel Povýšení sv. Kříže, dále pak okrasná zahrada, dnes známá jako Růžová, a z druhé strany areál jízdárny.
  Druhá, a také poslední přestavba zámku, proběhla v letech 1786–1803. Jejím provedením byl pověřen děčínský architekt Jan Václav Kosch, který se rozhodl různorodý zámecký komplex sjednotit a dát objektu kompaktní vzhled. Proto nechal strhnout starší paláce, zarovnal všechny budovy do stejné výše a poté je opatřil jednotnou fasádou. Na straně k řece byla jako nová dominanta zámku postavena štíhlá hodinová věž. Zámek tak získal barokně-klasicistní podobu, ve které se zachoval dodnes.
  Přestavěný zámek se v průběhu 19. století stal významným střediskem kulturního i politického života. Díky postavení Thunů přivítal zámek celou řadu prominentních hostů. Roku 1854 se zde například konal diplomatický kongres panovníků Rakouska (František Josef I.), Pruska (Bedřich Vilém IV.) a Saska (Bedřich August II.). Častým hostem byl i následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este, který byl dokonce s děčínskými Thuny spřízněn. Proto byly po sarajevském atentátu jeho osiřelé děti Max, Ernst a Sophie vychovány mimo jiné také na děčínském zámku u své tety Marie Chotkové, provdané Thunové.
  Rod Thunů udržoval kontakty také s mnoha předními vědci a umělci, mezi které patřili např. Josef Dobrovský, František Palacký, umělecká rodina Mánesů a další. Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl ovšem hudební skladatel Fryderik Chopin, jenž zde pobýval v září roku 1835. Trvalou vzpomínkou na jeho návštěvu zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský, který zde Chopin poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové. Horší časy pro Thuny přišly v roce 1932, kdy museli z finančních důvodů zámek prodat.

   

   

   

  Zámek jako kasárna

  Vznik československého státu vyžadoval vybudování armády schopné uhájit jeho další existenci. Hlavně zajištění hranic byla věnována velká pozornost, proto nikoho nepřekvapí bývalá přítomnost armády také v Děčíně. Již od 20. let 20. století se velitelé útvaru snažili soustředit své muže do jedné budovy. To se jim povedlo 1. října 1933, kdy se všechny části praporu sešly v prostorách děčínského zámku, který od Thunů koupil v roce 1932 československý stát. Postupně se zde vystřídala armáda československá, německá, znovu československá a v letech 1968–1991 také sovětská. V roce 1991 získalo zámek do svého majetku město Děčín a začala postupná rekonstrukce zchátralého objektu.

   

  Mariánská louka

  Mariánská louka, nacházející se v centru města jižně od zámeckých zahrad, je unikátní lokalitou s pozůstatky středověkého města. Byla osídlena údajně až do 16. století a její jméno je odvozené od kostela Panny Marie, který tu kdysi stával.
  Archeologické nálezy z tohoto místa jsou v současnosti k vidění v Oblastním muzeu Děčín. Jeho stálá expozice se věnuje právě archeologickým průzkumům, díky nimž se podařilo zmapovat historii osídlení a zároveň obsahuje keramické střepy, drobné kovové předměty a mnoho jiných zajímavostí.
  Dnes má Mariánská louka atmosféru oázy klidu v centru Děčína, vybízí k piknikovým posezením a procházkám během celého roku.
  Ze zámeckého areálu je nejbližší cestou řetězová lávka přes náhon ze zámeckého rybníku. Celou krásu Mariánské louky můžete z ptačí perspektivy obdivovat během prohlídek zámeckého parkánu nebo z protější vyhlídky na Pastýřské stěně.

   

   

  Kino

  instituce kino

  Městské divadlo Děčín

  Zajímavá historie divadla

  Roku 1901 byl postaven sál jako přístavba staršího hostince „Zur Stadt Dresden“, se kterým byl vlastnicky i provozně propojen. Vlastníkem a provozovatelem byla rodina Koschwanetz. Primární náplní mělo být varieté, ale počítalo se s různými provozy, včetně divadelního, na který ale budova nebyla zcela připravena. Skutečně provedená stavba byla totiž jen malou částí původního mnohem velkorysejšího projektu. Budova (spíš komplex budov o třech různých č. p.) byla vlastněna a dlouhá léta i provozována jako soukromý byznys, bez jakýchkoliv subvencí z města.

  Dále chvíli v datech:

  • 1902 v budově varieté odehráno první divadelní představení
  • 1909 kupuje podmokelský pivovar
  • 1910 přestavba na divadlo (prohloubení jeviště, provaziště atd.)
  • 1909 – 1912 divadlo se stálým souborem
  • 1912 – 1918 primárně kino s občasnými divadelními produkcemi
  • 1918 zakoupil Gustav Franz Pilz, do té doby ředitel kočovné společnosti
  • 1918 – 1933 divadlo se stálým souborem (pod různými podnikateli/řediteli)
  • 1933 kvůli hospodářské krizi Pilz rozpouští stálý soubor
  • 1937 – 1939 Städtetheater Tetschen-Bodenbach – výrazně dotováno z městské pokladny, samotná budova pořád ve vlastnictví Pilze
  • 1939 – 1945 sloučeno s ústeckým divadlem v Vereinigte Theater Aussig – Tetschen-Bodenbach
  • 1941 Pilz prodává budovu městu Podmokly
  • 1945 po válce otevřeno jako „Městské divadlo v Podmoklech

   

   

  V současné době funguje divadlo jako příspěvková organizace města a sdružuje pod sebou i Kino Sněžník s hudebním klubem Le Garage Noir.

   

  Budovu divadla upravila přestavba v období 1995-2004 v moderní víceúčelové divadelní prostory.
  Městské divadlo dnes nabízí profesionální divadelní představení a koncerty vážné hudby. Součástí činnosti divadla je Kruh přátel hudby, jež nabízí setkání s domácími i zahraničními interprety vážné hudby. Kruh přátel hudby pořádá koncerty komorní i symfonické. Divadlo pořádá každoročně také Festival pouličního divadla.
  Divadlo Děčín má 408 míst k sezení, a to v přízemí, v lóžích a na dvou balkónech. Městské divadlo Děčín prezentací umělecké tvorby ovlivňuje kulturní i společenský život města a širšího okolí a plní tak zároveň funkci reprezentativní.
  V sezóně 2022/23 ho navštívilo přes 17 500 diváků.

   

   

  Kontakty

  Městské divadlo Děčín,
  příspěvková organizace

  Teplická 587/75
  Děčín IV
  405 02

  Tel: +420 412 530 630
  Úřední hodiny: po-pá 9:00-15:00

  Datová stránka: fgdk5nf

  IČO: 00673692
  DIČ: CZ00673692

  Web: https://www.divadlodecin.cz/